Strona główna

Notariusz Michał Kleinschmidt prowadzi Kancelarię Notarialną w Tczewie, w ramach działalności której świadczy profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych. Pełnioną funkcją i posiadaną wiedzą notariusz Michał Kleinschmidt gwarantuje poprawność wykonywania czynności notarialnych oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej. Jednocześnie notariusz czuwa, aby czynności te zabezpieczały interesy klientów kancelarii, a także osób, dla których mogą powodować one skutki prawne.

Most tczewski

Notariusz udziela wyczerpujących informacji odnośnie wymaganych dokumentów potrzebnych do dokonania czynności notarialnych oraz kosztów ponoszonych w związku z dokonaniem tych czynności: wysokości opłat notarialnych, sądowych i należnych podatków, których obowiązek pobierania spoczywa na notariuszu.

„Jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie z prawem i sumieniem, dochowując tajemnicy państwowej i zawodowej, w postępowaniu swym kieruję się zasadami godności, honoru i uczciwości.”

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00. W wyjątkowych sytuacjach – po wcześniejszym uzgodnieniu, można również umówić termin spotkania w innych godzinach lub dniach wolnych od pracy.