Potrzebne dokumenty

Most tczewski we mgle (fot. Michał Cyfert)Poniżej prezentujemy najczęściej spotykane w obrocie czynności notarialne oraz dokumenty, dane i informacje, jakie należy dostarczyć do Kancelarii przed przystąpieniem do dokonania danej czynności. Podane listy zawierają wskazanie podstawowych dokumentów. Ze względu na specyfikę poszczególnych czynności – niezbędne dokumenty mogą odbiegać od podanych. Szczegółowe informacje w tym zakresie uzyskacie Państwo poprzez kontakt z Kancelarią.

Należy także pamiętać, iż przy dokonywaniu czynności – każda z osób biorących w niej udział, musi okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).